INTEGRITETSPOLICY

Vår integritetspolicy

Öppna policy som PDF-dokument

På Speedy Bilservice värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Vi behandlar inte mer personuppgifter om dig än vad som är nödvändigt och informerar om nya behandlingar. Om det skulle inträffa en personuppgiftsincident kommer vi så fort som möjligt informera dig om det finns en hög risk för din personliga.

För att tydligare beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter förklarar vi i denna integritetspolicy mer utförligt hur dina uppgifter behandlas, hur vi skyddar dina uppgifter och hur du kan använda dig av dina rättigheter. Vi redogör för varifrån dina uppgifter samlas in, vilka vi kan komma att dela uppgifter med och vilka personuppgifter som behandlas samt varför vi behandlar dem. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter för dig som är kund hos en verkstad.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Vem är ansvarig för dina personuppgifter

Företag: Speedy Autoservice AB
Organisationsnummer: 556575 – 9858
Adress: Cypressvägen 10 A
Postnummer: 213 63
Stad: Malmö

Under varumärket Mekonomen finns ett stort antal verkstäder där en del av verkstäderna ägs av bolag inom MEKO-koncernen, medan andra verkstäder är samarbetande parter som är egna juridiska enheter och som själva är personuppgiftsansvariga för sina behandlingar. Som ansluten verkstad under konceptet och varumärket Mekonomen, så är verkstaden skyldig att efterfölja gällande personuppgiftslagstiftning och ta sitt ansvar för personuppgiftsbehandlingar i rollen som personuppgiftsansvarig. I egenskap av kund hos vår verkstad (angiven ovan) är det vi som är personuppgiftsansvarigt bolag för den behandling vi utför.

 

Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig:

 • Namn: för- och efternamn
 • Personnummer: personnummer
 • Kontaktinformation: adress, e-postadress och telefonnummer
 • Orderinformation: orderhistorik och information om beställda varor
 • Information om dina köp samt information om utförd tjänst: köpta artiklar och tjänster, belopp, inköpsställe, datum och betalsätt, rabatter, information om utförd reparation samt service.
 • Betalningsinformation: fakturainformation
 • Fordonsinformation: bilregistreringsnummer, bilmodell, chassinummer och brukar-ID.
 • Information om ditt fordon: körd sträcka (mätarställning), status på bilens komponenter och funktioner.

Personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi genererar om dig som leverantör:

 • Personnummer: personnummer om ditt nationella identifikationsnummer sammanfaller med företagets registreringsnummer (enskild firma) samt momsregistreringsnumret kan vi också behandla ditt nationella identifieringsnummer.
 • Kontaktinformation: namn, yrkestitel, adress, mejladress och telefonnummer.
 • Betalningsinformation: fakturainformation (uppgifter om faktura där xx framgår).

Personuppgifter behandlas om leverantörer och kategorier som behandlas förutom betalningsinformation, är kontaktuppgifter samt personnummer. Behandlingen av kontaktuppuppgifter är nödvändiga för att kunna upprätthålla förpliktelser enligt avtal. Behandlingen utförs genom fullgörande av avtal som laglig grund, där vårt berättigade intresse är att kunna utöva våra rättigheter och skyldigheter under avtalet med leverantören.

Personuppgifter vi får från tredje part:

 • Offentliga person- och fordonsregister: namn, kontaktinformation, fordonsinformation, besiktningsinformation och information om ägarbyte.
 • Bolag inom MEKO-koncernen: namn, kontaktinformation och fordonsinformation för mottagande av information gällande bokad service eller reparation.
 • Företag som erbjuder betallösningar (banker och andra betaltjänster): information om betalningsgodkännande.
 • Försäkringsbolag: försäkringsinformation som rör ditt fordon.

 

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter

Vilken information vi lagrar och behandlar om dig beror på vilken relation du har till oss. Exempelvis utför vi behandlingar i samband med att du valt att boka och genomföra en service eller reparation hos oss. De personuppgifter som samlas in om dig behandlas för nedan beskrivna ändamål och rättslig grund:

Ändamål Behandling Kategorier av personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Ge offert på service eller reparation ·       Hantera bokning av service och reparation ·   Namn

·   Kontaktinformation

·   Fordonsinformation

Berättigat intresse 3 Till dess att offerten accepteras eller avböjs
Hantera bokning av service och reparation ·       Mottaga förfrågan gällande bokning av service och reparation ·   Namn

·   Kontaktinformation

·       Fordonsinformation

Fullgörande av avtal (vid bokning av tjänst ingås ett avtal mellan kund och verkstad) Till dess att tjänsten är utförd
Genomföra service och reparation ·       Inhämta kund- och fordonsuppgifter från offentliga externa fordonsregister

·       Beställning av reservdelar

·       Kontakta kund vid eventuella frågor gällande service/reparation

·       Hantera kundens betalning

·   Inhämta arbetsinstruktioner från extern part

·       Förmedla tecknandet av assistansförsäkring

·       Namn

·   Kontaktinformation

·       Fordonsinformation

·       Fordonsstatus

·   Köp- och tjänsteinformation

·   Personnummer

·       Betalningsinformation

Fullgörande av avtal Till dess att service eller reparation är utförd
För att kunna erbjuda lånebil under den tid då reparation eller service utförs ·       Inhämta personuppgifter för utlämning av lånebil ·   Namn

·   Kontaktinformation

·   Kopia på körkort

·       Personnummer

Fullgörande av avtal Till dess att tjänsten är utförd och för en tid om 6 månader därefter
Förvara kundens däck på däckhotell ·       Inhämta personuppgifter för administration av inlämning av däck för förvaring ·   Namn

·       Kontaktinformation

Fullgörande av avtal Till dess att tjänsten avslutats
Hantera kundtjänstärenden ·       Utredning av eventuella klagomål på utförd service eller reparation

·       Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler

·       Mottag reklamations- och garantiärenden avseende utförd reparation eller service

·   Namn

·   Kontaktinformation

·   Fordonsinformation

·   Kundens korrespondens

·       Uppgifter om klagomålet

Berättigat intresse 1 Till dess att ärendet är avslutat och för en tid om 12 månader därefter
Återkallelse av produkt ·       Kontakta kund och återkalla produkt vid upptäckt av brist eller fel i produkt ·       Köp- och tjänsteinformation

·   Kontaktinformation

·   Fordonsinformation

Berättigat intresse 2 Till dess att service/tjänsten är utförd och om en tid om 7 år därefter (bokföringslagen)
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster ·       Genomföra kundundersökningar

·       Genomföra analyser av de uppgifter som vi samlar in t.ex. av vilka tjänster du köper av oss

·   Namn

·   Kontaktinformation

·       Fordonsinformation

·       Köp- och tjänsteinformation

Berättigat intresse 3 Till dess att tjänsten är utförd och för en tid om 12 månader därefter
Hantera kundrecensioner och kommentarer via sociala medier m.m. ·       Skapa förutsättningar för potentiella kunder att ge och se recensioner om bolaget.

·       Ge möjligheten att bemöta och återkoppla till den som har skrivit recensionen och använda dessa i samband med marknadsföringsinsatser

·   Namn

·       Bild

·       Telefonnummer

·       Reg. nummer

Berättigat intresse 5 Informationen raderas i enlighet med gällnande recensionssidas policy. I de fall som bolaget har delat personuppgiftsansvar som t.ex. Facebook, så raderar bolag kommentaren som strider mot lagen eller på annat sätt är olämpligt
För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig gällande våra produkter och tjänster ·   Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer och erbjudanden samt andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig

·       Välkomna dig som kund

·   Namn

·   Kontaktinformation

·       Fordonsinformation

·       Köp- och tjänsteinformation

Berättigat intresse 3 Till dess att tjänsten är utförd och för en tid om 12 månader därefter
För att kunna erbjuda åtgärder på besiktningsresultat ·       Inhämta information om besiktningsresultat från externt register

·       Kontakta dig som potentiell kund för erbjudanden om åtgärder av besiktningstvåor, vilken erhållits vid

·       Besiktning

·   Namn

·   Kontaktinformation

·   Fordonsinformation

·       Besiktningsinformation

Berättigat intresse 3 Max tre (3) månader efter inhämtad information
För att kunna påminna dig om att boka en ny tid för service ·       Kontakta kund om att boka en ny bilservice ·   Namn

·   Kontaktinformation

·       Fordonsinformation

·       Köp- och tjänsteinformation

Berättigat intresse 3 Till dess att tjänsten är utförd och för en tid om 24 månader därefter.
För att säkerställa korrekt information till Mekonomens kundklubb ·       Kontrollera/analysera om du är medlem i Mekonomens kundklubb eller inte. Om du är medlem så överförs din information till personuppgiftsansvarigt bolag för Mekonomens kundklubb i syfte att veta om du är en aktiv kund och för marknadsförings- och serviceändamål inom ramen för kundklubben ·       Köp- och tjänsteinformation

·   Kontaktinformation (offerter m.m.)

·       Fordonsinformation

·       Fordonsstatus

Tredje parts berättigat intresse 4

 

 

 

Behandlingen utförs så länge som du är medlem i Mekonomens kundklubb
Uppgifter om leverantör ·       Personuppgifter som samlas in för att kunna ingå avtal ·   Personnummer

·   Kontaktinformation

·       Betalningsuppgifter

Fullgörande av avtal Tills dessa att tjänsten/avtalet upphör med leverantören
Se syfte i tabell längre nedan ·       Överföring till självständigt personuppgiftsansvarigt bolag ·       Se kategorier i specificerad nedan tabell Se laglig grund i nedan tabell Till dess att överföringen är gjord

 

Behandling av personnummer

Personnummer har en särställning i lagstiftningen. När personnummer får behandlas regleras i den svenska dataskyddslagen som kompletterar dataskyddsförordningen. Enligt lagen får  personnummer bara behandlas om det är klart motiverat till ändamålet, det är nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. När du som kund beställer en service eller reparation på din bil måste vi säkerställa att du är ägare av fordonet innan vi kan påbörja vårt arbete. För att kunna säkerställa detta samlar vi in ditt personnummer för att kunna kontrollera namn på fordonsägare mot. externa person- och fordonsregister. [LÅNEBIL]

Personuppgiftsbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi skall kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och utifrån instruktioner från oss. Vi har skriftliga avtal med allapersonuppgiftsbiträden för att säkerställa en korrekt och säker behandling av de personuppgifter de åtar sig att behandla.

Våra personuppgiftsbiträden hjälper oss med:

 • Marknadsföring: exempelvis bolag inom MEKO-koncernen som hanterar marknadsföring, print och distribution).
 • Kundundersökningar: för utvärdering av företagets tjänster.
 • Kommunikationstjänster: exempelvis för att kunna kontakta dig som kund när beställd vara finns i
 • IT-tjänster: företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar.
 • Kundtjänst: bolag inom MEKO-koncernen som hanterar kundförfrågningar.
 • Grossisttjänster: bolag inom MEKO-koncernen som hanterar leverans av reservdelar och tillbehör.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att vi styr över vilka personuppgifter som lämnas ut till andra parter. Däremot är vi inte ansvariga för mottagarens efterföljande behandling då den mottagande parten tar över personuppgiftsansvaret när denna tar emot uppgifterna.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar personuppgifter med är:

Kategori av personuppgiftsansvariga Ändamål Kategorier av persondata Laglig grund
Företag som erbjuder betallösningar exempelvis Klarna ·       För att kunna erbjuda elektronisk betalning • Namn

• Kontaktinformation

• Betalningsunderlag

Fullgörande av avtal
Företag som erbjuder försäkringar, exempelvis Moderna försäkringar. ·       För att kunna erbjuda assistansförsäkring i samband med service ·   Namn

·   Kontaktinformation

·       Registreringsnummer

Fullgörande av avtal
Företag inom MEKO-koncernen som är personuppgiftsansvarigt för konceptanslutna verkstäders kundklubb ·       För att kunna kontrollera medlemskap i kundklubb för vald konceptansluten verkstad, med syftet att avgöra om kunden är aktiv eller passiv och för marknadsföringsändamål ·       Köp- och tjänsteinformation

·       Kontaktinformation

·       Kundtjänstinformation

·       Bokningsinformation

Tredje parts berättigade intresse 4
Företag inom MEKO-koncernen som är personuppgiftsansvarigt för digitala bokningar ·       För att kunna följa upp status av bokningar som skapats genom digitala kanaler, dvs om bokningen genomförts eller ej samt om kompletterande arbete utförts, med syftet att säkerställa produkt- och tjänsteutveckling samt kundkännedom ·       Köp- och tjänsteinformation

·   Bokningsinformation

·   Fordonsinformation

·   Kontaktinformation

·       Namn

Tredje parts berättigade intresse 9
Företag inom MEKO-koncernen som är personuppgiftsansvarigt för fleet- och serviceavtal Om du är en fleetkund eller har ett serviceavtal delas dina uppgifter för att kunna verifiera arbeten som utförs inom ramen för fleet- respektive serviceavtal i syfte att:

·       skapa faktureringsunderlag tillgängliggöra för kunden vad som utförts på fordonet

·       skapa statistik för produkt- och tjänsteutveckling

·       kundkännedom samt för att skapa faktureringsunderlag

·   Namn

·   Kontaktinformation

·   Bokningsinformation

·       Fordonsinformation

·       Kundtjänstinformation

·       Information om dina köp och information

Fullgörande av avtal
Företag inom MEKO-koncernen som verkstaden ingått konceptavtal med samt koncerngemensamt utvecklings- och servicebolag ·       För att kunna generera anonymiserade data att nyttjas för statistik för produkt- och tjänsteutveckling samt marknadsföringsändamål ·   Namn

·   Kontaktinformation

·   Bokningsinformation

·       Fordonsinformation

·   Köp- och tjänsteinformation

Tredje parts berättigade intresse 10
Företag som har samma affärssystem som personuppgiftsansvarigt bolag ·       För att möjliggöra sökning av arbetshistorik på fordonet i samband med service och arbete på ny verkstad ·   Bokföringsdatum

·   Fordonsinformation

·       Dokumentnummer

·       Servicehistorik

Tredje parts berättigade intresse 6
Företag inom MEKO-koncernen som tillhandahåller tjänst för teknisk support ·       För att möjliggöra kostnadseffektiv och fordonsspecifikt anpassad reparation av bilen. ·       Fordonsinformation

·       Fordonsstatus

Berättigat intresse 11
Företag inom MEKO-koncernen som eventuellt ingått partnerskap med tillverkare eller importör av ditt bilmärke ·       För att kunna delge information om ersättningsdelar och arbete som utförs på ditt fordon till ansvarig tillverkare eller importör ·   Namn

·   Kontaktuppgifter

·   Bokningsinformation

·       Fordonsinformation

·   Köp- och tjänsteinformation

Fullgörande av avtal
Företag inom MEKO- koncernen som erbjuder tekniska kataloger som verkstaden nyttjar i samband med att man beställer delar åt ditt fordon ·       För att kunna köpa fordonsdelar som behövs för reparation, service eller felsökning av ditt fordon ·       Fordonsinformation

·       Köp- och tjänsteinformation

Berättigat intresse 7
Företag som driver och erbjuder service bok för fordons servicehistorik ·       För att förenkla och förbättra möjlighet för korrekt framtida service och reparation av ditt fordon ·   Fordonsinformation

·       Information om utförd tjänst

Berättigat intresse 8

 

Var dina uppgifter behandlas

Vår målsättning är att så långt det är möjligt behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas av mottagare i, land utanför EU/EES. Vi kommer i dessa fall att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om specifika lagringsperioder under rubriken ”För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter”.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser på grund av lagkrav, dom eller myndighetsbeslut. Det kan till exempel handla om krav i produktansvarslagen och bokföringslagen. Därutöver kan vi komma att behandla dina personuppgifter i syfte att försvara ett rättsligt anspråk så länge som detta kan göras gällande.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Vi vidtar de legala, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga får tillgång till dem. Våra säkerhetsrutiner uppdateras i takt med att tekniken utvecklas och förbättras.

Dina rättigheter

Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få information om behandlingen. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Du har rätt att:

 • Få bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag) utan kostnad. Vid uppenbart ogrundade eller orimliga registerbegäranden (särskilt p.g.a. att begärandena är upprepade) kan dock en administrativ avgift tas ut eller begäran nekas.
 • Få rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.
 • Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
 • Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, t.ex. ett avtal med dig.

Invändning mot behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Givetvis har du möjlighet att tacka nej till utskick och personliga erbjudanden i vissa kanaler t.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms.

Invändning mot behandling som stödjer sig på berättigat intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fortsatt behandling av dina personuppgifter förutsätter i sådant fall att vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, göra gällande eller försvar av rättsliga anspråk.

1 För att vi ska kunna hantera dina kundtjänstärenden behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, eventuell information om klagomål och/eller övrig korrespondens. Vi har här gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov av att utföra behandlingen och eftersom inga känsliga uppgifter behandlas har vi gjort bedömningen att behovet väger tyngre än eventuella risker för dig som registrerad.

2 För att vi ska kunna bidra till din säkerhet på bästa sätt vid upptäckt av produktfel i våra reservdelar behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, orderinformation samt bilregistreringsnummer för att kunna informera dig om en återkallad produkt. Din säkerhet är oerhört viktig för oss och då vi inte behandlar några känsliga uppgifter har vi gjort bedömningen att det ömsesidiga behovet av denna behandling väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt behandlas.

3 Vi eftersträvar alltid att vara så relevanta som möjligt i vår kommunikation till dig. För att kunna skicka relevanta erbjudanden och påminnelser till dig som kund behöver vi behandla dina kontaktuppgifter, information om dina köp, information om utförd tjänst, samt information om ditt fordon. Vi vill även kontinuerligt utveckla vårt erbjudande till dig för att möta dina förväntningar på bästa sätt och för att göra detta kan vi komma att kontakta dig som kund för att samla in dina åsikter om våra tjänster. Vi har gjort bedömningen att även här finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

4 För att kunna avgöra om du som kund är medlem i en av MEKO-koncernens kundklubbar krävs att vi behandlar information om dina köp och utförda tjänster samt bokningsinformation och kundtjänstinformation. Om du är medlem i en kundklubb inom MEKO-koncernen som omfattas av det koncept din valda verkstad ingår i delas dessa uppgifter med det personuppgiftsansvariga bolaget för denna kundklubb. Då du aktivt valt att vara medlem i sådan kundklubb har vi gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

5 För att kunna besvara och hantera kommentarer samt recensioner givna av person, så behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi har gjort bedömningen att även här så finns det ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

6 För att verkstaden skall kunna ta del av tidigare historik kring service och reparationer av ditt fordon samt delge nuvarande besöks utfall till framtida verkstäder du kan komma att nyttja, behöver vi föra över din fordonshistorik mellan de verkstäder som du använder som också använder våra interna verksstadssystem. Vi har gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov för dig som fordonsägare och verkstäderna du nyttjar och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

7 När verkstaden beställer delar åt ditt fordon i samband med ett reparation- eller serviceärende åt dina vägnar nyttjar de interna tekniska kataloger som erbjuds genom MEKO-koncernen. För att säkerställa att rätt delar beställs använder man fordonsinformation, exempelvis registreringsnummer, för att hitta delar som passar ditt fordon. Denna information kan senare komma att nyttjas för att förbättra verkstadens möjlighet att hitta rätt delar för din och andras bilar. Givet detta har vi gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov för samtliga partner (du som fordonsägare, verkstäderna du nyttjar och bolagen som erbjuder tekniska kataloger) och att fördelarna med behandlingen (snabbare service- och reparation om verkstaden enklare kan hitta rätt del som passar ditt fordon) väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

8 När du utför en service eller ett arbete hos oss kan vi komma att dela uppgifter om ditt fordon och vad vi gjort till bolag som tillhandahåller en så kallad service bok. Denna innehåller information om vilka arbeten som utförts på ditt fordon så att man i framtiden kan se historiken, vilken förenklar framtida verkstadsbesök samt gör det möjligt för framtida ägare att säkerställa att alla arbeten som utförts på fordonet har hanterats av seriösa verkstäder. Vi har gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

9 I de fall du bokat ditt besök hos verkstaden genom en av de digitala kanaler som erbjuds inom MEKO-koncernen, kommer vi att dela med oss av utfallet av ditt besök för att säkerställa att bokningsförmedlingen utförts på ett korrekt sätt samt för att kontinuerligt förbättra och förenkla de digitala kanaler du nyttjat för bokningar. Då du som kund får en bättre kundupplevelse genom att vi kan erbjuda bra bokningskanaler har vi gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

10 För att kunna utveckla det koncept som din valda verkstad ingår i gällande produkt-, tjänste- och serviceutbud delar vi information om transaktioner och interaktioner du haft genom ditt bokningsförfarande med syfte att kunna fortsätta att erbjuda dig en bra verkstadsupplevelse. Vi har gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

11 För att kunna erbjuda detaljerad teknisk support vid komplicerade ärenden kan verkstaden komma att ta kontakt med experter vilka delges information om ditt fordon. Detta krävs för att kunna bistå vid felsökning. Då du som kund får en bättre kundupplevelse genom verkstaden kan ta del av expertsupport har vi gjort bedömningen att det finns ett ömsesidigt behov och att fördelarna med behandlingen väger tyngre än ditt intresse för att inte mer information än nödvändigt används.

Klagomål till tillsynsmyndigheten

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på sätt som framgår nedan. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integrationsskyddsmyndigheten (”IMY”), www.imy.se.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar som görs kommer att publiceras på mekonomen.com, i denna policy under detta avsnitt. Du bör därför läsa igenom den här policyn med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med de ändringar som gjorts. Om vi vidtar omfattande ändringar av materiell betydelse kommer vi via e-post (förutsatt att du har meddelat oss din e-postadress) att uppmärksamma dig på att ändringar har skett. För de fall ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Hur du kontaktar oss

Om du har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till hanteringen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta vårt centrala GDPR-team som kan hänvisa dig rätt: GDPR@mekonomencompany.se

Integritetspolicyn uppdaterades senast: 2023-04-18