Speedy Bilservice Assistans

Alltid trygg på vägen

Med Speedy Bilservice Assistans så får du hjälp årets alla dagar om oturen är framme och du får ett plötsligt driftstopp.

Varje år sker över en halv miljon bärgningar. För att minska risken för att bli stående längst vägen utan hjälp erbjuder vi därför våra kunder som utfört service ett års kostnadsfri assistansförsäkring.

Med Speedy Bilservice Assistans får du hjälp vid plötsliga och oförutsedda driftstopp som som förhindrar fortsatt färd med fordonet från skadeplatsen. Du får hjälp vid maskin-, tekniskt- eller elektriskt fel, strömlöst batteri, punktering, drivmedelsbrist eller förlust/inlåsning av bilnyckel.

Vad gör jag om jag är i behov av vägassistans?

Om du råkat ut för driftstopp och behöver vägassistans så finns hjälpen bara ett samtal bort. Vi hjälper dig dygnet runt, året om på telefonnummer 0200-33 89 80.

För att du snabbt ska komma vidare försöker vi alltid åtgärda driftstoppet redan på plats. Detta innebär att bilen i många fall inte behöver lämnas in på verkstad och du kan fortsätta din resa.

Om reparation inte kan göras på plats så bärgar vi dig till verkstad.

Försäkringsinformation

Försäkringsskyddet börjar gälla efter genomförd service och försäkringen gäller i 1 år. Försäkringen upphör sedan per automatik när försäkringstiden gått ut. Efter servicetillfället kommer du få ett sms med mer information där även försäkringstiden framgår.

Försäkringen gäller för personbilsregistrerat fordon klass I, lätt lastbil och husbil med en totalvikt om högst 3.5 ton och som är godkänt att framföras i trafik under hela försäkringsperioden. Försäkringen gäller för driftstopp som skett inom Norden (utom Grönland) på allmän väg. Försäkringen kan nyttjas vid två skadetillfällen per försäkringsperiod.

För fordon yngre än 12 år så gäller försäkringen utan självrisk. Om fordonet är äldre än 12 år gäller en självrisk på 895 kr.

Läs mer här (pdf)

Speedy Bilservice Assistans erbjuds via ett gruppförsäkringsavtal tecknat mellan Mekonomen Company AB och försäkringsgivaren Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial, org.nr. 516407-0384. Den obligatoriska gruppförsäkringen förmedlas och administreras av REDGO Sweden AB som är registrerad hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Gjensidige Forsikring ASA.